สิ่งที่สมาชิกจะได้จากการเรียนรู้

  •  เรียนรู้การใช้อินดิเคเตอร์แสดงความผันผวน
  • เรียนรู้การใช้งาน Bollinger Bands ในการวัดความผันผวน
  • หาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความผันผวนของตลาด
  • อ่านสัญญาณกระทิงและหมี
  • หาจุดกลับตัวของตลาดที่เป็นไปได้

หมายเหตุ
การเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ สมาชิกจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 3176฿ (100 USD) สำหรับการลงทะเบียนนะคะ